பதிவிறக்கம்
AccessImagine
சமீபத்தியப் பதிப்பு 1.40
உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

AccessImagine புதிய பதிப்பு1.40

AccessImagine
பதிவிறக்கம்
மதிப்பீடு செய்க

மென்பொருள் விமர்சனம்

AccessImagine - பல்லூடகத் திட்டங்களாக படங்களைச் சேமிக்கிறது.

தற்சமயம் எங்களிடம் AccessImagine, பதிப்பு 1.40 மென்பொருளுக்கான விமர்சனம் இல்லை, நீங்கள் இதற்கு விமர்சனம் அளிக்க விரும்பினால், எங்களுக்கு அனுப்பவும், அதை நாங்கள் மகிழ்வுடம் பிரசுரம் செய்வோம்.

AccessImagine is essentially an ActiveX component which users can use for storing images in their multimedia projects. This program is compatible with .NET languages, MS Access and other popular applications. Using this, users can resample their images to get the best quality possible and also generate the appropriate thumbnails associated with each image.

பதிவிறக்கம்
மாற்று மென்பொருட்களின் ஒப்பீடு:


ASP/UnixCrypt
ASP/UnixCrypt
ASP/Text2PDF
ASP/Text2PDF
ASP/Registry
ASP/Registry
ASP/PageRank
ASP/PageRank
விளக்கம் பதிவிறக்கம் செய்க ASP/UnixCrypt, பதிப்பு 1.0 பதிவிறக்கம் செய்க ASP/Text2PDF, பதிப்பு 1.00 பதிவிறக்கம் செய்க ASP/Registry, பதிப்பு 1.00 பதிவிறக்கம் செய்க ASP/PageRank, பதிப்பு 1.20
மதிப்பீடு
பதிவிறக்கங்கள் 0 0 0 0
விலை $ 15 $ 35 $ 25 $ 0
கோப்பின் அளவு 0.23 MB 0.60 MB 0.29 MB 0.51 MB
Download
Download
Download
Download


AccessImagine மென்பொருளைப் பதிவிறக்கம் செய்த பயனாளிகள், இந்த மென்பொருள்களையும் பதிவிறக்கம் செய்தார்கள்

உங்களுக்கு AccessImagine போன்ற மற்ற பயனாளிகள் விரும்பிய மென்பொருட்களை பரிந்துரைப்பதில் மகிழ்கிறோம். AccessImagine மென்பொருளுக்கு ஒத்த மென்பொருட்கள்:

பதிவிறக்கம் செய்க subarticle1.0, பதிப்பு 1.1
subarticle1.0 பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு
SQL குறியீடுகளில் வழியே அலசி நேரத்தை வீணாக்காமல் உங்களுக்குத் தேவையான தகவல்களை எளிதில் பெறுங்கள்.
Apex SQL SSIS Compare பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு
இணைய ஆணைத் தொடர்களை எழுதவும் இயக்கவும் உதவும் ஒரு தலைசிறந்த உபகரணம்.
BrownRecluse பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு
அனைத்து .NET பயன்பாடுகளிலிருந்தும் எளிமையாக குறிப்பட்டைகளை உருவாக்குங்கள்.
Barcode .NET Windows Forms Control DLL பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு

விளைபொருள் விவரங்கள்
மதிப்பீடு:0
தரவரிசை எண் ஆக்டிவெக்ஸ்:74
இறுதியாக மதிப்பீடு செய்த தேதி:
உரிமம்:இலவசச் சோதனை முயற்சி
கோப்பின் அளவு:2.43 MB
பதிப்பு:1.40
கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது:12/5/2012
இயங்கு தளம்: சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 98, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10
மொழிகள்: ஆங்கிலம்
படைப்பாளி:Bukrek publishing
பதிவிறக்க எண்ணிக்கை (தமிழ்):1
பதிவிறக்க எண்ணிக்கை (உலகளவில்):464

பழைய பதிப்புகளைப் பதிவிறக்கம் செய்யபடைப்பாளி தகவல்கள்

படைப்பாளி பெயர்: : Bukrek publishing
Bukrek publishing நிறுவனத்தின் மென்பொருள் எண்ணிக்கை : 2

பிரபல மென்பொருட்கள்:
1. AccessImagine
2. jTime
2 அனைத்து மென்பொருட்களையும் காண்க

AccessImagine நச்சுநிரல் அற்றது, நாங்கள் AccessImagine மென்பொருளின் சமீபத்திய பதிப்பை 50 நச்சுநிரல் தடுப்பான் மென்பொருட்களைக் கொண்டுச் சோதித்ததில் எந்த நச்சுநிரல் பாதிப்பும் அறியப்படவில்லை.

சோதனை முடிவுகளுக்கும், மேலதிகத் தகவல்களுக்கும் இங்கேச் சோதிக்கவும்